Category

News
JAK VZNIKAL NÁŠ KURZ FIT BALANC? Všichni víte, že jsme studio, které se snaží vám předávat komplexní informace. Tak, abyste i vy o sobě dokázali smýšlet v souvislostech, s láskou, péčí. Abyste měli znalosti o sobě samých nejen v rámci fyzického těla, ale i své mysli, energie. A když přišla karanténa, co teď? Jak vám...
CO PRO MĚ ZNAMENÁ INNER VIBE A PROČ JSEM SE ROZHODLA ZA NĚJ POSTAVIT? Mám před sebou rozloženou myšlenkovou mapu, na ní napsáno barevnými písmen INNER VIBE. Vytvořila jsem to dost spontánně, volám Káje: „Mám nápad, jak podpořit VIBE!“. Byl to pro mě velký krok – postavit se za své dovednosti, skočit do neznáma a nabídnout...