8 PŘEKVAPUJÍCÍCH ZDRAVÍ PROSPĚŠNÝCH ÚČINKŮ 5-HTP + VEDLEJŠÍ ÚČINKY A DÁVKOVÁNÍ

CO JE TO 5-HTP

5-hydroxytryptofan (5-HTP) je aminokyselinový prekurzor serotoninu s přínosným účinkem obranyschopnosti před depresivními stavy, úzkostí, poruchami spánku a ztrátou hmotnosti, avšak s jistými rezervami. Přečtěte si tento příspěvek, abyste se dozvěděli více o prokázaných přínosech pro zdraví a rizicích doplňování přípravkem 5-HTP.

5-hydroxytryptofan (5-HTP) je aminokyselina, která slouží jako prekurzor pro biosyntézu Serotoninu a Melatoninu v mozku z jiné aminokyseliny tryptofanu.

V současné době je deprese hypoteticky popsána jako způsobená nízkou hladinou Serotoninu v mozku, ačkoli stále nerozumíme přesně, co způsobuje depresi. [R].

5-HTP v doplňkové formě je extrahován z Afrického keře jménem Griffonia simplicifolia.

ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ DOPLŇOVÁNÍ 5-HTP

1) 5-HTP MŮŽE POMOCI S DEPRESÍ

Malé klinické studie ukázaly, že 5-HTP zmírňuje depresi lépe než placebo. Nicméně pro potvrzení bezpečnosti a účinnosti 5-HTP [R] jsou zapotřebí další rozsáhlejší studie.

Antidepresivní účinky 5-HTP jsou srovnatelné s účinky některých antidepresiv [R]. Y

Zdá se, že kombinovaná léčba 5-HTP a SSRI antidepresiv má silné synergické účinky na hladiny serotoninu u potkanů ​​a lidí, takže někteří kliničtí lékaři doporučují použití pomalu uvolněného 5-HTP v kombinaci s SSRI antidepresivy [R], [R2], [R3]. Nicméně pro prokázání bezpečnosti a účinnosti tohoto přístupu jsou vyžadovány další klinické studie a kombinace 5-HTP a léků by měly být používány pouze pod lékařským dohledem.

V malé klinické studii zahrnující 52 zdravých mužů, 5-HTP a SSRI antidepresivy zvýšily hladiny Serotoninu o 35% a o 100%. Společně pak zvýšily Serotonin o 500% [R].

2) 5-HTP POMÁHÁ PŘI ZÁCHVATECH PANIKY A ÚZKOSTI

U mladých dospělých, kteří trpí stresem nebo úzkostí z tzv. Nereciprocního romantismu (neopětovaná láska ve vztahu), 6-týdenní doplnění 5-HTP snížilo úzkost ve 3 týdnech zvýšením hladiny BDNF v krvi a hladiny serotoninu [R].

Lidé, kteří trpí chronickými záchvaty paniky kvůli nižší dostupnosti Serotoninu v mozku zaznamenali výraznou úlevu díky doplňování 200mg 5-HTP [R].

V lidských klinických studiích bylo prokázáno, že bylinné extrakty z 5-HTP aktivovaly GABA receptory nebo zvýšily hladiny GABA, čímž podpořili pocit uvolnění a sníženou úzkost [R].

3) 5-HTP POMÁHÁ S NOČNÍ MŮROU U DĚTÍ

Děti ve věku 3-10 let, které trpí noční můrou, snížily o 93,5% poté, co užívaly přípravek ve výši 2 mg/kg každou noc před spaním za jeden měsíc [R].

4) 5-HTP POMÁHÁ SNÍŽIT CHUŤ K JÍDLU, CHUŤ A ZTRÁTU HMOTNOSTI

Sacharidy zvyšují hladinu serotoninu v mozku. Zvyšování hladiny serotoninu například doplňováním přípravku obsahujícího 5-HTP, může snižovat chuť na sacharidy a chuť k jídlu obecně, a tak pomáhá při dodržování dietních intervencí a úbytku tělesné hmotnosti [R], [R2].

V malých klinických studiích p5i suplementaci 5-HTP u obézních žen ústilo k nulovým změnám nálady, ale naopak došlo ke snížení příjmu potravy a znatelnému zdravému snížení tělesné hmotnosti [R], [R2].

5) 5-HTP PODPORUJE ÚSPĚŠNOU DIETÁRNÍ INTERVENCI PŘI DIABETU TYPU II

Během dvoutýdenní klinické studie zahrnující 25 diabetiků s nadváhou, kteří nebyli v průběhu sledování nijak dietárně omezeni, diabetici, kteří dostávali 5-HTP snížili příjem kalorií, sacharidů a tuků ve srovnání s kontrolní skupinou diabetiků s placebem. Subjekty, které dostávaly 5-HTP, také snížily tělesnou hmotnost, hladinu cukru v krvi, inzulínu a hladiny HbA1C [R] po 2 týdnech, pravděpodobně kvůli změnám ve stravě [R].

U osob s genetickou mutací, která způsobila nedostatek serotoninu, došlo k nedostatku cirkadiánního rytmu a k přejídání. U těchto osob byl suplementací 5-HTP obnoven normální cirkadiánní rytmus a příjem potravy [R].

Během dlouhých období doplňování se zvýšila produkce receptorů GABA, což pomohlo přirozeným spánkovým cyklům a podpoře zdravého spánku [R]. Malá klinická studie ukázala, že použití 5-HTP v kombinaci s GABA významně zlepšilo kvalitu spánku u 9 pacientů s poruchami spánku ve srovnání s placebem [R].

7) 5-HTP MŮŽE POMOCI ZMÍRNIT NEUROLOGICKÉ PŘÍZNAKY FENYLKETONURIE

5-HTP zmírňuje neurologické příznaky v důsledku Fenylketonurie u myší [R].

8) 5-HTP POMÁHÁ OBNOVIT HLADINY SEROTONINU PO PORANĚNÍ MÍCHY

U potkanů ​​se simulovaným poraněním míchy byla suplementací 5-HTP obnovena normální hladina serotoninu [R].

9) PMS

Absence zvýšené aktivity 5-HTP v dorzolaterální prefrontální kůře koreluje s Premenstruační dráždivostí [R]. I když je možné, že suplementace 5-HTP může pomoci s premenstruačními příznaky, v současné době není k dispozici žádná klinická studie k podpoře takového přínosu 5-HTP.

VÝHODY 5-HTP OPROTI TRYPTOFANU

1) 5-HTP SE SNADNO PŘIPRAVÍ NA SEROTONIN

Aminokyselina Tryptofanu se převede na 5-HTP dříve, než se převede na Serotonin. TPH1 [R] a ​​TPH2 [R], enzymy zodpovědné za přeměnu tryptofanu na 5-HTP, jsou nejpomalejší enzymy (omezující svou rychlostí přeměny) při produkci Serotoninu [R]. Kdežto 5-HTP se snadno a volně převede na Serotonin bez biochemické inhibice.

2) 5-HTP SNADNO PROCHÁZÍ KREVNÍ BARIÉRU

Tryptofan soutěží s Leucinem, Valinem, Tyrosinem a Isoleucinem k překročení hematoencefalické bariéry [R]. 5-HTP však nesoutěží s jinými aminokyselinami pro vstup do mozku. 5-HTP snadno překonává hematoencefalickou bariéru bez receptorů nebo kanálů. Serotonin nepřekročí hematoencefalickou bariéru, takže Serotonin mimo mozku (ve střevech, trombocytech, srdci a játrech) zůstává oddělený od serotoninu v mozku. 5-HTP se přeměňuje na Serotonin jak uvnitř, tak vně mozku.

3) 5-HTP SE PŘEMĚNÍ UŽ JEN NA SEROTONIN

Zatímco Tryptofan může být použit pro syntézu bílkovin a přeměnu na niacin, může být 5-HTP použit pouze pro konverzi na Serotonin [R].

4) 5-HTP OBCHÁZÍ NEUROTOXICKÉ METABOLITY TRYPTOFANU

Tryptofan může být převeden na Kyselinu kynurenovou (KYNA nebo KYN) [R], a Kyselinu chinolinovou (QUIN nebo QA) [R], které se podílejí na psychiatrických poruchách, jako je schizofrenie, úzkost, deprese a ADHD [R]. Tyto konverze se objevují častěji u jedinců se zánětem, což může být vazba mezi zánětem a psychiatrickými nebo neurologickými poruchami [R], [R2], [R3]. 5-HTP není přímo přeměněn na neurotoxické metabolity. Avšak vysoké hladiny Serotoninu mohou nepřímo tyto metabolity zvýšit [R].

RIZIKA A NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY DOPLŇOVÁNÍ 5-HTP

1) 5-HTP MŮŽE ZPŮSOBIT NEVOLNOST A ZVRACENÍ

Vzhledem k tomu, serotoninu v trávicím systému ovládá pohyb střev, všechny zásahy, které zvyšují hladinu serotoninu, včetně 5-HTP doplňků a SSRI antidepresiv, může způsobit nevolnost, zvracení a průjem. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky 5-HTP v klinických studiích u lidí jsou nevolnost a zvracení, protože rychlé nárůst serotoninu v těle není dobře snášen [R], [R2]. Pomalu uvolněný 5-HTP může být lépe tolerován a méně pravděpodobně způsobuje nežádoucí účinky [R].

2) DLOUHODOBÁ SUPLEMENTACE S 5-HTP MŮŽE VYČERPAT DOPAMIN, NOREPINEFRIN A EPINEFRIN

Při procesu syntézy Serotoninu sdílí Serotonin stejnou přeměnu (nebo konverzi či katalyzaci) (AAAD, nebo také jako AADC, nebo také jako Dekarboxylázy Aromatických aminokyselin) [R] a stejný Enzym rozkladu (MAO, nebo Monoamin oxidáza) [R] s jinými neurotransmitery (Dopaminem, Norepinefrinem a Epinefrinem). AAAD je tzv. Lyázový enzym (také jako lyasa) přeměňující rozklad chemických vazeb odlišným způsobem než u hydrolýzy nebo oxidace. Prekurzor 5-HTP se konvertuje působením Dekarboxylázy Aromatických aminokyselin (AAAD) na 5-hydroxytryptamin (5-HT).

Dlouhodobá suplementace 5-HTP může způsobit nerovnováhu těchto neurotransmiterů, což může zhoršit neurologické a psychiatrické onemocnění. Proto se doporučuje pro takovéto doplňování, i když rostlinným přírodním 5-HTP, dodatečně vyvažování hladin doplněním neurotransmiterovými prekursory doplňky, jakým je například L-Tyrosine [R].

Totiž, v případech, kdy se v těle vyskytuje příliš mnoho 5-HTP, sníží to syntézu Dopaminu v důsledku zahlcení AAAD enzymu prostřednictvím soutěživé inhibice, což vede k vyčerpání Dopaminu, Norepinefrinu a dalších pro tělo důležitých neurotransmiterů [R].

Se zvyšujícími se dávkami 5-HTP se zvyšuje aktivita MAO (Monoamin oxidázy). Když k tomu dojde, může MAO omylem (ale zcela záměrným) rozložit Dopamin a způsobit tak jeho pokles [R].

3) 5-HTP A SEROTONINOVÝ SYNDROM

5-HTP je volně přeměněn na serotonin bez inhibice biochemické zpětné vazby. Při podávání nekonečně vysokých množství 5-HTP je teoreticky možné dosáhnout nekonečně vysokých hladin Serotoninu. Jedním z omezujících faktorů je však dostupnost enzymu L-dekarboxylázy aromatických aminokyselin (AAAD, AADC), pamatujete, je to onen Enzym, který konvertuje 5-HTP na Serotonin [R].

Serotoninový syndrom vysvětluje soubor symptomů způsobených velmi vysokými hladinami Serotoninu, které mohou být velmi závažné a život ohrožující [R].

Staré pořekadlo našich babiček o tom, že všeho moc škodí platí i o nadměrně vysokých dávkách 5-HTP nad úroveň jak doporučených denních dávek, tak i v dlouhodobém aspektu bez plánovaných pauz v cyklech alespoň 3-4 týdny konzumace, 3-4 týdny pauza.

Mírné příznaky zahrnují třes, pocení, znatelně časté tiky svalů, nestabilní končetiny a nebo bolesti hlavy. Mezi vážné příznaky patří hypertenze, horečka, mánie, halucinace a ataxie [R].

Serotoninový syndrom je téměř výlučně způsoben kombinací SSRI antidepresiv a MAOI, což způsobuje nadměrné hladiny Serotoninu v mozku [R].

5-HTP nebo 5-HTP v kombinaci s SSRI antidepresivy nebyly hlášeny jako příčiny Serotoninového syndromu [R], [R2].

Pokud je však užíváno s SSRI antidepresivy, může to teoreticky zvýšit riziko Serotoninového syndromu.

4) DALŠÍ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Dalšími vzácnými nežádoucími účinky 5-HTP jsou hypomanie, závratě, bolest hlavy a palpitace srdce [R], [R2].

TESTOVÁNÍ SEROTONINU

Není možné měřit hladiny Serotoninu v lidském mozku bez provedení samotné biopsie mozku. Nepřímé markery, které jsou dobrými indikátory hladin Serotoninu v mozku, jsou hladiny kortizolu a hladiny HIAA v krvi nebo moči [R], [R2].

ABSORPCE A ELIMINACE 5-HTP

5-HTP se rychle vstřebává v horním střevě, 50% 5-HTP se absorbuje během 1,5 hodiny [R].

Eliminace 5-HTP je také rychlá, přičemž 50% se absorbuje za 2 hodiny [R].

Vzhledem k rychlé farmakokinetice 5-HTP může být příznivé pro udržení hladiny serotoninu v mozku [R] pomalejší uvolňování 5-HTP.

Přibližně 70% požitých 5-HTP se nachází v krevním řečišti [R].

Pacienti, kteří užívají 5-hydroxytryptofan, mají výrazně sníženou hladinu exprese P450, [R].

DÁVKOVÁNÍ

200 mg je bezpečný a prospěšný pro zvýšení hladin serotoninu v mozku, ačkoli některé studie prokázaly bezpečnost a účinnost při titraci dávek až 3 gramy denně [R]. Vyšší dávky zvyšují pravděpodobnost nežádoucích účinků.

Ve studiích s obezitou a úbytkem hmotnosti bylo bezpečně užíváno po dobu 2 týdnů až 900 mg nebo 8 mg / kg tělesné hmotnosti 5-HTP, i když byly hlášeny vedlejší účinky nauzey a zvracení [R], [R2].

KOUPIT 5-HTP KAPSLE

Uvnitř obchodu Brain Coffee.

Related Posts

Leave a Reply